POSTUP PŘI PRODEJI

 • Seznámení se s podmínkami koupě rodinného domu
 • Uzavření rezervační smlouvy
 • Řešení poskytnutí hypotečního úvěru prostřednictvím bankovního ústavu
 • Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • Možnost výběru klientských změn
 • V případě klientských změn – uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí o klientských změnách
 • Uzavření kupní smlouvy
 • Předání nemovitosti

FINANCOVÁNÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Splátkový kalendář a harmonogram pro koupi rodinného domu s pozemkem projekt RD Šlapanice

Rezervační smlouva:

1. Platba rezervačního poplatku ve výši 250.000,–Kč a to nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy

Budoucí kupní smlouva:

2. Platba 60% a to nejpozději do 10 pracovních dnů po dokončení hrubé stavby, která obsahuje následující položky:

 • výkopové práce
 • základové pasy a deska
 • ležatá kanalizace
 • svislé nosné konstrukce
 • stropní konstrukce
 • provedení nosné konstrukce schodiště
 • vyzdění atik
 • provedení hydroizolace střechy

3. Platba 30% a to nejpozději do 10 pracovních dnů po odsouhlasení stavu rozestavěnosti, která obsahuje následující položky:

 • provedení rozvodů vody, elektřiny
 • osazení výplní otvorů ve svislých nosných konstrukcích
 • provedení vnitřních omítek stropů a stěn
 • fasáda a venkovní úpravy

Kupní smlouva:

4. Platba 10% (po odpočtu rezervačního poplatku) po podpisu Kupní smlouvy a to nejpozději do 10 pracovních dnů po kolaudačním souhlasu

Předání nemovitosti:

5. předání nemovitosti do užívání klienta proběhne nejpozději do 15 dnů po uhrazení celé kupní ceny po předchozím podpisu kupní smlouvy

HYPOTEČNÍ PORADCE

Bc. Kateřina Slaná
Tel. +420 732 917 377
Email: katerina.slana@stingfinance.cz